Χειρουργός Θώρακος
Practice premises

Το ιατρείο

Διεύθυνση

Ερμού 73
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
54623 Μακεδονία Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2310271339
E-mail: kleontas@gmail.com
Skype: kleontas

Ιστοσελίδα

www.kleontas.com