ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Practice premises

Το ιατρείο

Πρωτοβάθμια Καρδιολογία
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Δοκιμασία κόπωσης
Υπερηχογράφημα Καρδιάς
Τοποθέτηση Holter Ρυθμού
24ωρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης
Holter Ρυθμού-Πίεσης
Προαθλητικός έλεγχος
Προεγχειρητικός έλεγχος
Διάγνωση και αντιμετώπιση Στεφανιαίας Νόσου
Καρδιακής Ανεπάρκειας
Αρρυθμιών και Βαλβιδοπαθειών
Κατ' οίκον επίσκεψη
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Διεύθυνση

Εγνατίας 52
Έδεσσα
58200 Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2381026955
E-mail: tsiaf1@gmail.com

Ιστοσελίδα

siafakascardio.webnode.gr