ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Practice premises

Το ιατρείο

Διεύθυνση

Εθν.Αντιστάσεως 74
Καλαμαριά
55133 Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2310488688
Fax: 2310443235
E-mail: info@aklitsas.gr

Ιστοσελίδα

www.yourdoc.gr