Ιατρικές επισκέψεις

Πυρήνα του προγράμματος Γαληνός Office αποτελεί η διαχείριση της ιατρικής επίσκεψης, η οποία περιλαμβάνει μία πληθώρα από ενότητες φακέλου υγείας. Πρόκειται για φόρμες οι οποίες προσφέρονται για την εισαγωγή ιατρικών δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται: θερμοκρασία σώματος, αρτηριακή πίεση, σωματικό ύψος και βάρος, δείκτης μάζας σώματος, αλλεργίες, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, πρόβλημα υγείας, συμπτώματα, διάγνωση, φαρμακευτική αγωγή και πολλά άλλα.

Screenshot

Έχετε τη δυνατότητα να προσθαφαιρέσετε ενότητες φακέλου υγείας από μία ιατρική επίσκεψη ώστε να καταχωρήσετε τα δεδομένα που επιθυμείτε. Οι ενότητες εμπλουτίζονται διαρκώς με νέα πεδία αλλά δημιουργούνται και νέες.

Δυνατότητες

 • Διαχωρισμός της ιατρικής επίσκεψης σε τέσσερις καρτέλες για την καλύτερη οργάνωση των ιατρικών δεδομένων:
  • Συμπτώματα: Στην καρτέλα “συμπτώματα” καταχωρείται η αιτία της επίσκεψης, όπως αυτή περιγράφεται από τον ασθενή.
  • Εξέταση: Η καρτέλα “εξέταση” προσφέρεται για την εισαγωγή ιατρικών δεδομένων (π.χ. ζωτικά σημεία, ευρήματα φυσικής εξέτασης, αποτελέσματα εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων κ.ά.) που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε σε συγκεκριμένη διάγνωση.
  • Διάγνωση: Στην καρτέλα “διάγνωση” εισάγονται οι διαπιστώσεις στις οποίες καταλήξατε.
  • Αντιμετώπιση: Η αντιμετώπιση αφορά το πλάνο σύμφωνα με το οποίο θα λυθεί το πρόβλημα υγείας του ασθενούς π.χ. την φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ή τις εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί.
 • Διαχωρισμός εξετάσεων σύμφωνα με προκαθορισμένους τύπους επίσκεψης (γενική εξέταση, καρδιολογική εξέταση, παιδιατρική εξέταση). Μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τους προσωπικούς σας τύπους επισκέψεων από τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
 • Ειδικά διαμορφωμένη πρώτη σελίδα ιατρικής επίσκεψης όπου αναφέρονται τα στοιχεία του ασθενή και της επίσκεψης, οι προηγούμενες επισκέψεις του και ορισμένα συνοπτικά στοιχεία του φακέλου υγείας του.
 • Εμφάνιση πλήρους ιστορικού σε σχετική καρτέλα το οποίο περιλαμβάνει: προηγούμενες εξετάσεις, διαγνώσεις και φαρμακευτικές αγωγές.
 • Δημιουργία προσαρμοσμένης λίστας υπηρεσιών για χρήση κατά τον προγραμματισμό επίσκεψης
 • Παρουσίαση βασικών μετρήσεων σε γραφήματα.
 • Καταχώρηση των διαγνώσεων χρησιμοποιώντας την λίστα ICD-10 μεταφρασμένη στα ελληνικά.
 • Δυνατότητα συμπλήρωσης και εκτύπωσης ιατρικής γνωμάτευσης, παραπεμπτικού και φαρμακευτικής αγωγής.
 • Εμφάνιση της πλέον ενημερωμένης λίστας φαρμακευτικών σκευασμάτων και δραστικών ουσιών από τον ηλεκτρονικό φαρμακευτικό οδηγό galinos.gr για την συμπλήρωση μιας φαρμακευτικής αγωγής.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης ελέγχων συγχορήγησης μεταξύ των εισηγμένων στην φαρμακευτική αγωγή φαρμάκων.
 • Εμφάνιση πλήρους λίστας ιατρικών πράξεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ.
 • Αυτόματος υπολογισμός του δείκτη μάζας σώματος, της μέσης αρτηριακής πίεσης και της πίεσης παλμού.
 • Πλήρης λίστα των μερών του σώματος.
English