Ημερολόγιο επισκέψεων


Ημερολόγιο

Calendar

Το ημερολόγιο του Γαληνός Office είναι το σημείο όπου συγκεντρώνονται όλα τα γεγονότα που έχετε αποθηκεύσει. Αναμεσά σε αυτά βρίσκονται: ιατρικές επισκέψεις, προσωπικά ραντεβού, χειρουργεία, συνέδρια, λοιπές υποχρεώσεις. Χάρη στο ημερολόγιο, σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα ραντεβού σας εντός και εκτός ιατρείου αλλά και να διατηρήσετε την προσωπική σας ατζέντα.

Με ένα κλικ μπορείτε να προβάλετε το πρόγραμμα της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα. Μάλιστα, τα ραντεβού και οι υποχρεώσεις σας χρωματίζονται με διαφορετικό τρόπο ώστε να τα διακρίνετε πιο εύκολα.

Εύρεση ραντεβού βάσει διαθεσιμότητας

Το πρόγραμμα σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ιατρείου σας καθώς και τις ημέρες απουσίας σας ώστε να αποκλείονται κατά τον προγραμματισμό των ραντεβού. Κατά τη δημιουργία μιας επίσκεψης, το σύστημα λαμβάνει υπόψη τα κλεισμένα ραντεβού και το ωράριο λειτουργίας και προτείνει μόνο τις διαθέσιμες ώρες.

Υπηρεσίες ιατρείου

Με δεδομένο ότι κάθε ιατρείο λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και προσφέροντας συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορείτε να εισάγετε τη λίστα των υπηρεσιών του ιατρείου σας ώστε να καταχωρούνται αυτόματα κατά τον προγραμματισμό ραντεβού. Για παράδειγμα, επιλέγετε με ένα κλικ «Συνταγογράφηση» ή «Follow-up», χωρίς να χρειάζεται να αναζητάτε κωδικούς σε λίστες ή να πληκτρολογείτε την αιτιολογία. Με αυτόν τον τρόπο, ο προγραμματισμός ραντεβού επιταχύνεται σημαντικά.

Απλό περιβάλλον χρήσης

  • Εμφάνιση ημερολογίου σε προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα.
  • Χρήση χρωμάτων για τον διαχωρισμό των συμβάντων της ατζέντας και των ιατρικών επισκέψεων. Δίνεται η δυνατότητα καθορισμού του χρώματος με το οποίο εμφανίζεται κάθε γεγονός.
  • Χρήση της μεθόδου drag & drop για την μετακίνηση κάποιου γεγονότος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε το ραντεβού από το ημερολόγιο και να το “σύρετε” στην επιθυμητή ημερομηνία και ώρα.
  • Δημιουργία και αποθήκευση ιατρικών επισκέψεων και παρακολούθηση της πραγματοποίησής τους. Προβλέπονται 4 καταστάσεις επίσκεψης: προγραμματίσθηκε, σε εξέλιξη, ακυρώθηκε, ολοκληρώθηκε.
  • Σύνδεση με Ημερολόγιο Google. Το πρόγραμμα μπορεί να αποστέλλει επισκέψεις και συμβάντα σε επιλεγμένο ημερολόγιο της Google.
  • Αυτόματες ειδοποιήσεις για επερχόμενα ραντεβού και προσωπικά συμβάντα.

Προγραμματισμός επισκέψεων

Πυρήνα του προγράμματος αποτελεί η διαχείριση της ιατρικής επίσκεψης, η οποία περιλαμβάνει μία πληθώρα από επιλογές οι οποίες συνδέονται με την οικονομική διαχείριση, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα δεδομένα του φακέλου υγείας κ.ά. Η πρώτη καρτέλα είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε να παρουσιάζει περιληπτικά τα βασικά στοιχεία για τον ασθενή και την επίσκεψη. Από εδώ μπορείτε να χρεώσετε τον λογαριασμό του ασθενή, να εκδώσετε το αντίστοιχο παραστατικό και να προγραμματίσετε την επόμενη επίσκεψη.

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση των ιατρικών δεδομένων και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων από τον ιατρό, ο φάκελος υγείας της επίσκεψης χωρίζεται σε τέσσερις καρτέλες.

  • Συμπτώματα: Η αιτία προσέλευσης (π.χ. ενόχληση, σύμπτωμα), όπως περιγράφεται από τον ασθενή.
  • Εξέταση: Τα ιατρικά δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε σε μια διάγνωση και σε ένα πλάνο θεραπείας. Για παράδειγμα, παρατηρήσεις που προέκυψαν από την κλινική εξέταση, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, ζωτικά σημεία κ.λπ.
  • Διάγνωση: Τα συμπεράσματα στα οποία έχετα καταλήξει.
  • Αντιμετώπιση: Το θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της διάγνωσης, π.χ. φαρμακευτική αγωγή, παραπομπή για εξετάσεις, οδηγίες προς τον ασθενή (π.χ. ειδική διατροφή).