Τιμοκατάλογος


Personal

1 χρήστης
1GB
Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων
+ 50€
125€

Plus

3 χρήστες
2GB
Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων
+ 50€
175€

Team

5 χρήστες
5GB
Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων
1 χρήστης δωρεάν
295€