Τιμοκατάλογος


Personal

1 χρήστης
1GB
Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων
+ 55€
110 €

Plus

3 χρήστες
2GB
Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων
+ 55€
150 €

Team

5 χρήστες
5GB
Γαληνός Οδηγός Φαρμάκων
1 χρήστης δωρεάν
230 €