Η εταιρεία


Το πρόγραμμα Γαληνός Office σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από την εταιρεία Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 2002 στη Θεσσαλονίκη. Όραμά της είναι η ανάπτυξη και διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Από το 2005, η Ergobyte εστιάζει τις δραστηριότητές της αποκλειστικά στην ανάπτυξη λογισμικού για τον κλάδο της υγείας. Η ομάδα της αποτελείται από προγραμματιστές, ερευνητές και στελέχη marketing με μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία και συνεχή επιστημονική εκπαίδευση στους τομείς δραστηριότητάς τους.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Ergobyte, έχει αναπτύξει μια σειρά από λύσεις πληροφορικής που στοχεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτικά ιδρύματα, ιατρεία). Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματά της.

Γαληνός - Οδηγός φαρμάκων

Γαληνός - Οδηγός φαρμάκων

Ο δημοφιλέστερος προορισμός στο Διαδίκτυο για οτιδήποτε αφορά το φάρμακο. Ενημερώνει καθημερινά χιλιάδες επιστήμονες υγείας και ασθενείς.

DataLife - Πληροφοριακό σύστημα υγείας

DataLife - Πληροφοριακό σύστημα υγείας

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης ιδιωτικών κλινικών που χρησιμοποιείται από γενικές και ειδικές κλινικές καθώς και κέντρα αποκατάστασης στην Ελλάδα.

PrescIT - Ερευνητικό έργο για εξυπνότερη συνταγογράφηση

PrescIT - Ερευνητικό έργο για εξυπνότερη συνταγογράφηση

Αντικείμενό του είναι η υλοποίηση μιας πλατφόρμας υποστήριξης κλινικής απόφασης για την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και προτυποποιημένη ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Η Ergobyte εφαρμόζει διεθνή πρότυπα κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού της. Πρόκειται για καλές πρακτικές οποίες εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο από μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Ο φάκελος υγείας δομείται υλοποιώντας βιβλιοθήκες του openEHR, ενώ τα δεδομένα κωδικοποιούνται βάσει κοινώς αποδεκτών ταξινομήσεων όπως η ICD-10, η SNOMED-CT και η LOINC. Με τη χρήση των προτύπων αυτών διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του λογισμικού αλλά και η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων.

openEHR
SNOMED CT
LOINC
WHO
Health Level 7