Ιατρικό λογισμικό - Ογκολόγος


Κορδέλα ογκολογία

Ο παθολόγος ογκολόγος ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και την παρηγορητική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων. Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά της νόσου και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται και εξελίσσεται, ο ιατρός είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου. Επιπλέον, αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό της θεραπευτικής προσέγγισης της νόσου (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χειρουργείο). Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας ενός ασθενούς, ο ιατρός συνεργάζεται στενά με ακτινοθεραπευτές, χειρουργούς και άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Στο πλαίσιο άσκησης της ιατρικής πράξης, ο ογκολόγος αποφασίζει για το κατάλληλο χημειοθεραπευτικό σχήμα και τους κύκλους θεραπείας, παρακολουθεί τις αιματολογικές εξετάσεις και τους καρκινικούς δείκτες θεραπευόμενων και ασθενών υπό παρακολούθηση, επανασχεδιάζει το θεραπευτικό σχήμα βάσει της ανταπόκρισης του ασθενή και πολλά άλλα. Έτσι, χρειάζεται να ανατρέχει καθημερινά σε μεγάλο όγκο πληροφορίας. Η οργάνωση και εύκολη ανάκτηση των δεδομένων στο Γαληνός Office δίνει στον ιατρό τη δυνατότητα να εστιάσει την προσοχή του στον ασθενή.

Ιστολογική εξέταση

Η διάγνωση μιας νεοπλασίας ξεκινά από την ιστολογική εξέταση. Τα αποτελέσματά της καθορίζουν αν πρόκειται για καλοήθεια ή κακοήθεια, ποιος είναι ο βαθμός και η έκταση της νόσου, ενώ συμβάλλουν στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Η καταχώρηση των στοιχείων της ιστολογικής εξέτασης είναι από τις πρώτες ενέργειες του ιατρού στον φάκελο υγείας. Εδώ μπορεί να εισάγει όλα τα δεδομένα, καθώς και να μεταφορτώσει το αρχείο των αποτελεσμάτων.

Καταγραφή και παρακολούθηση καρκινικών δεικτών, εργαστηριακών και ιστολογικών εξετάσεων, ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας και ανοσοθεραπείας

Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, ανοσοθεραπεία

Μετά τη διάγνωση, ακολουθεί η θεραπεία. Στην περίπτωση των νεοπλασιών ωστόσο, η συνταγογράφηση φαρμάκων ή μια ιατρική πράξη δεν είναι αρκετές. Ο ογκολόγος είναι εκείνος ο επιστήμονας που σχεδιάζει και παρακολουθεί στενά την πορεία του θεραπευόμενου ο οποίος περνά από κύκλους χημειοθεραπείας, υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία κ.ά. Στο Γαληνός Office, ο ιατρός διατηρεί αρχείο των κύκλων θεραπείας και αναπροσαρμόζει το θεραπευτικό σχήμα κατά το δοκούν.

Παρακολούθηση καρκινικών δεικτών και λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων

Οι ογκολογικοί ασθενείς υποβάλλονται τακτικά σε εργαστηριακές εξετάσεις. Πριν ή μετά τη χημειοθεραπεία ο ιατρός παραπέμπει τον θεραπευόμενο για μικροβιολογικό και βιοχημικό έλεγχο προκειμένου να παρακολουθήσει σημαντικούς δείκτες οι οποίοι επηρεάζουν την πορεία της θεραπείας. Επίσης, και μετά την ίαση διενεργείται τακτικός εργαστηριακός έλεγχος και παρακολούθηση καρκινικών δεικτών για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανής επανεμφάνισης της νόσου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να καταχωρηθούν εκτενώς στο Γαληνός Office, έτσι ώστε ο ιατρός να βρίσκει αυτό που ψάχνει ανά πάσα στιγμή.

Τέλος, και άλλες χρήσιμες ενότητες εμφανίζονται στον φάκελο υγείας του ογκολόγου, όπως ενδεικτικά: απεικονιστική εξέταση, καταγραφή σωματομετρικών μεγεθών, φαρμακευτική αγωγή, ατομικό και κληρονομικό ιστορικό κ.ά.


Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση