Ιατρικό λογισμικό - Ψυχίατρος


Φάκελος ψυχιάτρου

Η ψυχιατρική διαφέρει σημαντικά από άλλες ειδικότητες καθώς ασχολείται με ασθένειες που συνδέονται με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, είτε είναι φυσικής (βιολογικής), είτε ψυχολογικής, είτε κοινωνικής προέλευσης. Ο ψυχίατρος παρατηρεί και αντιλαμβάνεται τον λόγο, τις εκφράσεις, τη στάση και τις κινήσεις του ασθενούς, διατηρώντας αμερόληπτη και ουδέτερη κρίση. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τις συνθετικές του ικανότητες, δημιουργεί μια συνολική εικόνα της ψυχικής κατάστασης του ασθενούς και της πορείας της θεραπείας του.

Ο ιατρός παράγει καθημερινά μεγάλο όγκο σημειώσεων που αφορούν παρατηρήσεις, ευρήματα και συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Η οργανωμένη παράθεση των σημειώσεων αυτών έχει καθοριστική σημασία για την τήρηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας των ασθενών.

Ψυχιατρικό ιστορικό

Συνοψίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της προσωπικής και κοινωνικής ζωής του ασθενούς, όπως σημαντικές εμπειρίες, ψυχοτραυµατικά γεγονότα, οικογενειακές σχέσεις, σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, ενδιαφέροντα, χρήση ουσιών, εκπαίδευση, απασχόληση κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα (όπως χρόνιες παθήσεις, καρκίνος, ενδοκρινολογικά προβλήµατα κ.ά.) θα µπορούσε να επηρεάσει την ψυχική λειτουργία ή τη διαδικασία της θεραπείας του ασθενούς. Στο Γαληνός Office τα ευρήματα αυτά οργανώνονται σε αντίστοιχες κατηγορίες, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αναλυτικό ψυχιατρικό ιστορικό, περιλαμβάνει παθήσεις, οικογενειακά και κοινωνικά γεγονότα, τραύματα, χρήση ουσιών

Ψυχιατρική εξέταση

Αντίστοιχα με το ψυχιατρικό ιστορικό, και η ψυχιατρική εξέταση διαφέρει από την κλινική εξέταση ενός παθολόγου, καρδιολόγου, παιδιάτρου κ.λπ. Ο ψυχίατρος παρατηρεί την εμφάνιση, τη στάση, την ομιλία και άλλα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και καταγράφει στοιχεία που αφορούν την αντίληψη, τη διάθεση, την κρίση κ.λπ. του ασθενούς. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η καταχώρηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από ψυχομετρικές κλίμακες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της βαρύτητας της συμπτωματολογίας.

Πορεία νόσου

Η πορεία νόσου ή παρούσα νόσος ή εξέλιξη νόσου αποτελεί τον πλήρη χρονολογικό απολογισμό και την λεπτομερή περιγραφή του ιατρικού προβλήματος, από την αρχή του έως σήμερα. Περιέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με το κύριο ενόχλημα του ασθενούς καθώς και δεδομένων σχετικών με τη διαφορική διάγνωση, τη θεραπευτική στρατηγική και την περαιτέρω παρακολούθηση και συμπληρωματική θεραπεία. Οι σημειώσεις της πορείας νόσου εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά σε ενιαίο πίνακα ώστε ο ιατρός να μπορεί, σε λίγα λέπτα, να έχει την πλήρη εικόνα του προβλήματος.

Μορφοποίηση κειμένου

Το πρόγραμμα διαθέτει έναν εύχρηστο επεξεργαστή κειμένου ο οποίος προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες μορφοποίησης. Για παράδειγμα, μπορούν να προστεθούν λίστες, να γίνουν τα γράμματα έντονα, πλάγια ή υπογραμμισμένα, να προστεθούν σύνδεσμοι και πολλά άλλα. Έτσι, ειδικά όταν το κείμενο είναι εκτενές, γίνεται πιο ευδιάκριτο και ευανάγνωστο, επιτρέποντας στον αναγνώστη να εστιάσει στο τμήμα της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει ή είναι πιο σημαντικό.


Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση