Φάκελος υγείας

Η χρήση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του ιατρείου σας. Παρόλο που η εισαγωγή δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή φαντάζει χρονοβόρα, η άμεση ανάκτηση και προβολή τους είναι αυτή που θα σας αποζημιώσει για τον αρχικό σας κόπο. Στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας βρίσκετε εύκολα και άμεσα οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς να ψάχνετε σε έντυπα και φακέλους. Τέλος, είμαστε σε θέση να σας διαβεβαιώνουμε πως έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Ο φάκελος υγείας του Γαληνός Office περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος επιλογών για την εισαγωγή ιατρικών δεδομένων. Κάθε ιατρός καλείται να τα χρησιμοποιήσει στον βαθμό που τον εξυπηρετούν.

Screenshot

Δυνατότητες

  • Εισαγωγή και ενημέρωση ιατρικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται: προσωπικό και κληρονομικό ιστορικό, παρούσα νόσος, αλλεργίες, ομάδα αίματος, ιστορικό καπνίσματος, χρήσης αλκοόλ και ουσιών, προηγούμενα χειρουργεία, σωματομετρικά μεγέθη, φαρμακευτική αγωγή κ.ά.
  • Καταγραφή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων σε ενιαίο πίνακα και προβολή αυτών σε γράφημα ώστε να διευκολύνεται η συγκριτική τους αξιολόγηση.
  • Καταγραφή εμβολιαστικής κατάστασης με δυνατότητες ενημέρωσης από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αυτόματης εφαρμογής του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού. Μάθετε περισσότερα εδώ.
  • Εύκολη και γρήγορη μεταφόρτωση και προβολή αρχείων με δυνατότητα επισύναψης στον φάκελο κάθε ασθενούς.
  • Διαχωρισμός της ιατρικής επίσκεψης σε συμπτώματα, εξέταση, διάγνωση, αντιμετώπιση εφαρμόζοντας τη μέθοδο SOAP.

Τα στοιχεία που εισάγονται στον φάκελο υγείας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε πεδία και επιλογές, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μάλιστα, κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή ο φάκελος υγείας ρυθμίζεται αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητά σας.

Εκτύπωση

Screenshot

Εκτός από την εισαγωγή όλων των ιατρικών στοιχείων, δίνεται και η δυνατότητα εκτύπωσης του ιατρικού φακέλου. Έτσι έχετε την ευχέρεια να λάβετε σε χαρτί όσα έχετε καταχωρήσει σε μια επίσκεψη ή στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Το έγγραφο αυτό μπορεί να συνοδεύσει τον ασθενή κατά την παραπομπή του σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή να χρησιμοποιηθεί για την τήρηση έντυπου αρχείου των ασθενών.

English