Πολλαπλοί χρήστες

Η ανάγκη υποστήριξης πολλαπλών χρηστών δημιουργείται όταν σε ένα ιατρείο εργάζονται περισσότερα του ενός άτομα (π.χ. ο ιατρός και ο/η γραμματέας). Σε αυτή την περίπτωση, ο άριστος προγραμματισμός και συντονισμός αποτελεί προτεραιότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η ανάγκη μηχανοργάνωσης είναι μεγαλύτερη.

Το Γαληνός Office έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει την εργασία πολλών χρηστών στο ίδιο ιατρείο. Κάθε χρήστης διαθέτει διακριτό ρόλο ο οποίος του προσδίδει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες του προγράμματος και στα αποθηκευμένα δεδομένα. Κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή νέων χρηστών και στην παροχή αντίστοιχων δικαιωμάτων έχει ο διαχειριστής του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ρόλοι που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • Απλός χρήστης: Έχει πρόσβαση σε πληροφορίες διοικητικής φύσεως. Μπορεί να δημιουργήσει νέο ασθενή, να προγραμματίσει ραντεβού για όλους τους χρήστες του ιατρείου, να εκτυπώσει το πρόγραμμα κάθε χρήστη κ.ά..
  • Ιατρός: Έχει πρόσβαση σε όλα τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα. Μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία μιας ιατρικής επίσκεψης, να συμπληρώσει και να εκτυπώσει παραπεμπτικά, ιατρικές βεβαιώσεις κ.ά..
  • Διαχειριστής: Έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και πληροφορίες. Μπορεί να παραμετροποιήσει κατάλληλα το πρόγραμμα, να διαμορφώσει την ιστοσελίδα του ιατρείου, να εισάγει και να διαγράψει χρήστες κ.ά..

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν σε αυτή την περίπτωση, το Γαληνός Office προσφέρει εξειδικευμένη λειτουργικότητα. Ο χρήστης μπορεί να προβάλει όσα και όποια ημερολόγια επιθυμεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Καταγράφεται η δραστηριότητα όλων των χρηστών (audit log) ώστε να γνωρίζει ο διαχειριστής ποιος πραγματοποιεί κάθε ενέργεια. Επιπλέον, παρέχονται πολλά υποστηρικτικά εργαλεία για τον καλύτερο χειρισμό του προγράμματος.

Η υποστήριξη πολυϊατρείου παρέχεται στα πλαίσια της συνδρομητικής υπηρεσίας του Γαληνός Office. Για την εξυπηρέτηση όλων, προσφέρονται πακέτα για 2 (plus), 5 (team) και 10 χρήστες (clinic). Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προχωρήσετε στην αγορά της συνδρομής που επιθυμείτε και να προσθέσετε τους χρήστες μέσα από το πρόγραμμα.

English