Πολλαπλοί χρήστες


Πρόγραμμα για πολυϊατρείο

Η ανάγκη υποστήριξης πολλαπλών χρηστών δημιουργείται όταν σε ένα ιατρείο εργάζονται περισσότερα του ενός άτομα (π.χ. ο ιατρός και η γραμματέας). Σε αυτή την περίπτωση, ο άριστος προγραμματισμός και συντονισμός αποτελεί προτεραιότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η ανάγκη μηχανοργάνωσης είναι μεγαλύτερη.

Το Γαληνός Office υποστηρίζει την εργασία πολλών χρηστών στο ίδιο ιατρείο. Κάθε χρήστης διαθέτει διακριτό ρόλο ο οποίος του προσδίδει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες του προγράμματος και στα αποθηκευμένα δεδομένα. Κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή νέων χρηστών και στην παροχή αντίστοιχων δικαιωμάτων έχει ο διαχειριστής του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ρόλοι που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • Απλός χρήστης: Έχει πρόσβαση σε πληροφορίες διοικητικής φύσεως. Μπορεί να δημιουργήσει νέο ασθενή, να προγραμματίσει ραντεβού για όλους τους χρήστες του ιατρείου, να εκτυπώσει το πρόγραμμα κάθε χρήστη κ.ά..
  • Ιατρός: Έχει πρόσβαση σε όλα τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα. Μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία μιας ιατρικής επίσκεψης, να συμπληρώσει και να εκτυπώσει παραπεμπτικά, ιατρικές βεβαιώσεις κ.ά..
  • Διαχειριστής: Έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και πληροφορίες. Μπορεί να παραμετροποιήσει κατάλληλα το πρόγραμμα, να διαμορφώσει την ιστοσελίδα του ιατρείου, να εισάγει και να διαγράψει χρήστες κ.ά..

Υποστήριξη πολλών χρηστών λογισμικού ιατρείου και διακριτά δικαιώματα

Οι ομαδοποιήσεις, τα φίλτρα και οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να προβάλει μόνο όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εργασία που εκτελεί. Επιπλέον, η δραστηριότητα των χρηστών καταγράφεται (audit log) ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να γνωρίζει ο διαχειριστής ποιος πραγματοποιεί κάθε ενέργεια.

Η υποστήριξη πολυϊατρείου παρέχεται στα πλαίσια της συνδρομητικής υπηρεσίας του Γαληνός Office. Για την εξυπηρέτηση όλων, προσφέρονται πακέτα για 1 (personal), 3 (plus) και 5 χρήστες (team). Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προχωρήσετε στην αγορά της συνδρομής που επιθυμείτε και να προσκαλέσετε επιπλέον χρήστες μέσα από το πρόγραμμα.