Καρδιολόγος

Cardiologist

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας των ασθενών στις μέρες μας. Η πρόληψη και το οικογενειακό ιστορικό οδηγούν τους ασθενείς στα καρδιολογικά ιατρεία προς ενημέρωση, διεξαγωγή εξετάσεων και παρακολούθηση. Ένα σύγχρονο καρδιολογικό ιατρείο λοιπόν οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα εκείνα τα εργαλεία που θα συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των καθημερινών εργασιών.

  • Αποστολή επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • Καταχώρηση πλήρους ατομικού ιστορικού
  • Παρακολούθηση βάρους, ύψους, δείκτη μάζας σώματος, αναλογίας μέσης/γοφών
  • Καταχώρηση μέτρησης αρτηριακής πίεσης και αυτόματος υπολογισμός μέσης αρτηριακής πίεσης και πίεσης παλμού
  • Καταχώρηση παλμών και έμμεσης οξυμετρίας
  • Καταχώρηση αποτελεσμάτων ηλεκτροκαρδιογραφήματος και επισύναψη του σχετικού αρχείου
  • Αναζήτηση προηγούμενων συνταγών και παραπεμπτικών της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  • Προβολή πλήρους ιστορικού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  • Επισύναψη εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων
  • Καταγραφή των εκτελεσμένων ιατρικών πράξεων

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση

English