Ιατρικό λογισμικό - Παιδίατρος


Εμβόλιο

Τα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά αποτελούν τους συχνότερους επισκέπτες ενός ιατρείου καθώς χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης όσον αφορά την σωματική και ψυχοκινητική τους ανάπτυξη αλλά και την πραγματοποίηση προγραμματισμένων εμβολίων. Έτσι, αναδεινύεται η ανάγκη οργάνωσης και άριστου προγραμματισμού ενός παιδιατρικού ιατρείου. Το πρόγραμμα Γαληνός Office προσφέρει λύσεις κατάλληλες για παιδιάτρους οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Ιατρικός φάκελος

Εκτός από τα ιατρικά στοιχεία τα οποία είναι κοινά για την πλειοψηφία των ασθενών, για τα νεογνά, τα βρέφη και τα νήπια, ο ιατρός διατηρεί δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξή τους όπως ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος και περίμετρος κεφαλής. Τα στοιχεία αυτά αναπαρίστανται γραφικά στις καμπύλες ανάπτυξης οι οποίες βοηθούν τον παιδίατρο να παρακολουθήσει τη θρέψη και τη διατροφική κατάσταση ενός παιδιού. Όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα είναι δυνατά μέσω του Γαληνός Office.

Παρακολούθηση εμβολιασμών

Ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες, τα παιδιά εμβολιάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της πρόληψης συγκεκριμένων σοβαρών νοσημάτων. Το Γαληνός Office προσφέρει μια σειρά εργαλείων για την αποτελεσματική καταγραφή, ενημέρωση και οργάνωση της εμβολιαστικής κατάστασης από τον παιδίατρο. Όλοι οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματιστεί, παρουσιάζονται σε ενιαίο πίνακα με ανάλογο χρωματισμό. Τέλος, είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εφαρμογή του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού. Μάθετε περισσότερα στη σχετική σελίδα.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Μεγάλο μέρος της ιατρικής επίσκεψης δαπανάται κατά τη συνταγογράφηση συνταγών και παραπεμπτικών. Χάρη στην πλήρη διασύνδεση του Γαληνός Office με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μπορείτε να δημιουργείτε επισκέψεις, να συντάσσετε και να αποστέλλετε συνταγές και παραπεμπτικά χωρίς να μπείτε στο e-prescription.gr. Τα εργαλεία όπως η αυτόματη εισαγωγή ασθενών, η άντληση των στοιχείων του ασθενούς χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ, η αντιγραφή συνταγής και παραπεμπτικού είναι μόνο ορισμένες από τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα. Μάθετε περισσότερα στη σχετική σελίδα.

Στοιχεία κηδεμόνων

Στις επαφές τους Γαληνός Office, μπορείτε να τηρείτε τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των ασθενών σας και να ανατρέχετε εύκολα σε αυτά. Μάλιστα, υποστηρίζεται η έκδοση παραστατικών στο όνομα του κηδεμόνα.

Αρχεία και εκτυπώσεις

Μπορείτε να εξάγετε και να εκτυπώσετε όλες τις παραπάνω καταγραφές και μετρήσεις, όπως τα σωματομετρικά μεγέθη, τις καμπύλες ανάπτυξης, τα εμβόλια κ.ά. Επιπλέον, μπορείτε να εκτυπώσετε βεβαιώσεις σε τυποποιημένες αναφορές οι οποίες φέρουν το λογότυπο του ιατρείου και τα στοιχεία σας.


Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση