Επαφές & SMS


Ένα καλά οργανωμένο ιατρείο, διατηρεί αρχείο με όλα τα πρόσωπα και οργανισμούς με τα οποία επικοινωνεί και συναλλάσσεται συχνά. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί το υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) του Γαληνός Office. Στις επαφές καταχωρείτε τα στοιχεία των συγγενών και φροντιστών των ασθενών σας, των συνεργατών και προμηθευτών σας, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων σημαντικών ατόμων ή επιχειρήσεων. Από την άλλη, με τα μηνύματα επικοινωνείτε με τους ασθενείς και τις επαφές εύκολα και γρήγορα.

Δημιουργία επαφών και διαχείριση πελατειακών σχέσεων ιατρείου

Επαφές

Οι επαφές είναι το σημείο όπου αποθηκεύετε και προβάλετε πληροφορίες για τρίτα πρόσωπα και οργανισμούς, εκτός από τους ασθενείς σας. Για καλύτερη οργάνωση, μπορείτε να τις τακτοποιήσετε σε ομάδες αλλά και να δημιουργήσετε σχέσεις ανάμεσα σε επαφές και ασθενείς. Έτσι, βρίσκετε εύκολα τα συγγενικά πρόσωπα, τον παραπέμποντα και άλλες σχετικές πληροφορίες. Μάλιστα, μπορείτε να εκδόσετε παραστατικά στο όνομα του γονέα ή της ασφαλιστικής εταιρείας του ασθενή σας, όταν αυτό χρειάζεται.

Μηνύματα

Αποστολή e-mail, μηνύματος, αναφοράς, γνωμάτευσης και παραπομπής

Τα μηνύματα έρχονται μαζί με τις επαφές για να συμπληρώσουν το σύστημα CRM που προσφέρει το Γαληνός Office. Αφορούν την αποστολή SMS και E-mail στους ασθενείς και τις επαφές μέσα από το περιβάλλον χρήσης του προγράμματος. Για τη χρήση της υπηρεσίας καταναλώνετε credits. Για ένα E-mail απαιτείται 1 credit, ενώ για ένα SMS απαιτούνται 5 credits.

Δυνατότητες

  • Αποστολή παραστατικού, γνωμάτευσης ή άλλης αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Προβολή κατάστασης μηνύματος (παρελήφθη, αποτυχία παράδοσης, εξερχόμενο)
  • Ενημέρωση ασθενών μέσω e-mail για σημαντικά ιατρικά ζητήματα
  • Υπενθύμιση ασθενών για τον προγραμματισμό ραντεβού για επανεξέταση

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση