Ηλεκτρονική συνταγογράφηση


Το πρόγραμμα Γαληνός Office είναι πλήρως συνδεδεμένο με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στη ροή εργασίας του χρήστη έχουν ενσωματωθεί οι δυνατότητες άντλησης και αποστολής επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών στο e-prescription.gr. Η διασύνδεση γίνεται με το πιο άρτιο τεχνικά τρόπο, χρησιμοποιώντας τις διεπαφές προγραμματισμού (API) της ΗΔΙΚΑ.

Αυτόματη εισαγωγή πληροφοριών ασθενούς και ασφάλισης

Χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε τον ασθενή στη βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ και να αντλήσετε τα στοιχεία του. Με αυτόν τον τρόπο, η εισαγωγή ενός νέου ασθενή στο πρόγραμμα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Το ονοματεπώνυμο, τα ονόματα πατρός και μητρός, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ημερομηνία γέννησης καθώς και τα στοιχεία ασφάλισης του ασθενή συμπληρώνονται αυτόματα.

Κατά την πρώτη σύνδεση στο Γαληνός Office προτείνεται η αυτόματη εισαγωγή ασθενών αντλώντας στοιχεία από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το πρόγραμμα θα εμφανίσει όλους τους ασθενείς για τους οποίους έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία επίσκεψη στο e-prescription.gr και εσείς θα επιλέξετε όσους επιθυμείτε να εισάγετε. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά θα έχετε δημιουργήσει το ηλεκτρονικό σας πελατολόγιο και θα είστε έτοιμοι να εργασθείτε.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription.gr), δημιουργία συνταγών και παραπεμπτικών, θεραπευτικά πρωτόκολλα

Εμφάνιση και εκτύπωση επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών

Η σύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση επιτρέπει την άντληση επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών που έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν. Στο Γαληνός Office μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε όλα τα παραπάνω. Μάλιστα, είναι δυνατή η προβολή του πλήρους ιστορικού, όπως έχει καταχωρηθεί από άλλους ιατρούς, έχοντας τη συγκατάθεση του ασθενούς.

Δημιουργία και αποστολή συνταγών και παραπεμπτικών

Πρόκειται για το σημαντικότερο βήμα στην υλοποίηση της διασύνδεσης με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε τη συνταγή ή το παραπεμπτικό στο εύχρηστο περιβάλλον του Γαληνός Office. Στη συνέχεια αυτό αποστέλλεται αυτόματα στο e-prescription.gr και εσείς μπορείτε να συνεχίσετε τη ροή εργασίας σας.

Προκειμένου να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο χρόνος της συνταγογράφησης, είναι δυνατή:

  • η αντιγραφή συνταγής ή παραπεμπτικού: Με ένα κλικ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ακριβές αντίγραφο, να το επεξεργαστείτε και στη συνέχεια να το υποβάλετε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η λειτουργία της αντιγραφής είναι εφικτή και από άλλο ασθενή ή γιατρό.
  • η δημιουργία πακέτων εξετάσεων: Για τη γρηγορότερη εισαγωγή εξετάσεων στο παραπεμπτικό, μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πακέτα με τις εξετάσεις που συνταγογραφείτε συχνότερα.

Συνταγογράφηση με θεραπευτικά πρωτόκολλα

Ορισμένα φάρμακα, όπως όσα έχουν ένδειξη σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης, ρευματικών παθήσεων, συνταγογραφούνται μόνο μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης. Χάρη στον εύχρηστο οδηγό θεραπευτικού πρωτοκόλλου, μπορείτε να εισάγετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να προχωρήσετε στη συνταγογράφηση φαρμάκων.

Οι δυσκολίες στη χρήση του συστήματος του e-prescription.gr είναι πλέον παρελθόν. Όλες οι εργασίες συνταγογράφησης γίνονται εύκολα και γρήγορα μέσα από το απλοποιημένο περιβάλλον του Γαληνός Office.


Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση