Εκτυπώσεις

Το Γαληνός Office σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τυποποιημένα έγγραφα και να τα εκτυπώσετε άμεσα. Επιπλέον, μπορείτε να εκτυπώσετε είτε ιατρικές, είτε διοικητικές και οικονομικές αναφορές που αφορούν το ιατρείο σας. Τέλος, όλες οι εκτυπώσεις φέρουν το λογότυπο του ιατρείου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Screenshot

Δυνατότητες

  • Προεπισκόπηση πριν την εκτύπωση.
  • Συμπλήρωση πεδίων από τον χρήστη.
  • Γρήγορος εντοπισμός όλων των αποθηκευμένων φαρμακευτικών αγωγών ενός ασθενούς προς εκτύπωση.
  • Αυτόματη δημιουργία των καμπυλών ανάπτυξης με βάση όλες τις αποθηκευμένες μετρήσεις ενός παιδιού ή βρέφους.
  • Αποθήκευση αρχείου και επισύναψη στην καρτέλα του ασθενούς.

Screenshot

English