Δωρεάν χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν το πρόγραμμα Γαληνός Office για την καταχώρηση 150 ασθενών.

Ο λογαριασμός και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα σε εσάς χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό. Επίσης έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος. Έτσι, μπορείτε να:

  • εισάγετε δημογραφικά, ασφαλιστικά και ιατρικά στοιχεία
  • προγραμματίσετε ιατρικές επισκέψεις
  • οργανώσετε όλες τις υποχρεώσεις σας
  • ανεβάσετε αρχεία συνολικού μεγέθους 25MB
  • εκτυπώσετε οτιδήποτε χρειάζεστε

Με τη δημιουργία του δωρεάν λογαριασμού σας, δεν έχετε καμία υποχρέωση να προχωρήσετε σε συνδρομή. Οι πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει παραμένουν προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν πάψετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Επιπλέον, τα δεδομένα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα ώστε να είναι απόλυτα προστατευμένα από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Δωρεάν χρήση