Υποστήριξη αποφάσεων


Εκτός από τις διοικητικές εργασίες (προγραμματισμός ραντεβού, έκδοση αποδείξεων, στατιστικά κ.ά.), η ιατρική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινότητας ενός ιατρείου. Άλλωστε, πρόκειται για τον καθοριστικό παράγοντα που διαμορφώνει το επίπεδο των υπηρεσιών και τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδο, πολλά ιατρεία τηρούν ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας όπου συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες. Ωστόσο, η χρήση των δεδομένων αυτών περιορίζεται στην αποθήκευση και ανάγνωση. Πλέον υπάρχουν πολλές τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούν τα ιατρικά δεδομένα για να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία βοηθούν τον ιατρό να λάβει αξιόπιστες αποφάσεις πιο γρήγορα.

Στο Γαληνός Office έχουν ενσωματωθεί μοναδικές λειτουργίες οι οποίες σας βοηθούν να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις βασισμένοι στα δεδομένα κάθε ασθενούς.

Παρακολούθηση εμβολιασμών

Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο για την καταγραφή, ενημέρωση και οργάνωση της εμβολιαστικής κατάστασης των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Οι εκτελεσμένες, προγραμματισμένες και ακυρωμένες δόσεις παρουσιάζονται σε πίνακα με διαφορετικά χρώματα. Για τη γρηγορότερη ενημέρωση, προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης άντλησης όλων των εκτελεσμένων εμβολίων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Επιπλέον, το σύστημα στήριξης αποφάσεων προγραμματίζει αυτόματα τις επόμενες δόσεις λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, έκτακτες συστάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ και τις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως εγκυμοσύνη, πνευμονοπάθειες κ.λπ.

Εμβολιαστική κατάσταση ασθενή, πίνακας παρακολούθησης εμβολίων παιδιών και ενηλίκων

Μάθετε περισσότερα...

Έλεγχος συγχορήγησης

Εντοπίζει αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστικών ουσιών μιας φαρμακευτικής αγωγής. Χάρη στην κατάλληλη τεκμηρίωση, μπορείτε να κρίνετε αν θα αντικαταστήσετε μια δραστική ουσία, αν θα προσαρμόσετε τη δοσολογία ή, γενικότερα, ποια επιπλέον μέτρα θα λάβετε για την προστασία του ασθενούς.

Έλεγχος συγχορήγησης, εντοπισμός αλληλεπιδράσεων και αντενδείξεων μεταξύ δραστικών ουσιών

Αποτελέσματα εξετάσεων και γραφήματα

Οι αναλύσεις παρουσιάζονται σε πίνακα και χωρίζονται ανά ημερομηνία. Η αναπαράσταση των αποτελεσμάτων σε δυναμικά γραφήματα γίνεται ως προς τον άξονα του χρόνου. Έτσι, μπορείτε να συγκρίνετε με προηγούμενες μετρήσεις, να εντοπίσετε τάσεις και μη αναμενόμενες συμπεριφορές, ώστε να προσαρμόσετε κατάλληλα το πλάνο θεραπείας.

Προβολή αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων σε πίνακα με δυνατότητα δημιουργίας γραφημάτων

Η ομάδα του Γαληνός Office παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί διαρκώς νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας. Στόχος μας είναι να προσθέσουμε ακόμα περισσότερα εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων (decision support) στο άμεσο μέλλον.