Διαχείριση ασθενών


Κύριο άξονα του Γαληνός Office αποτελούν οι λειτουργίες για τη διαχείριση ιατρείου, και συγκεκριμένα το μητρώο των ασθενών, ο προγραμματισμός επισκέψεων, η προσωπική ατζέντα, οι επαφές, τα αρχεία και οι αναφορές.

Μητρώο ασθενών

Ο ασθενής, ως δέκτης των υπηρεσιών ενός ιατρείου, είναι το κέντρο γύρω από το οποίο κινούνται όλα τα δεδομένα. Στο μητρώο ασθενών συγκεντρώνονται οι σχετικές διοικητικές πληροφορίες.

 • Δημογραφικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητας και διαβατηρίου, φωτογραφία του ασθενούς, σχόλια
 • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο οικίας και εργασίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Οικονομικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ
 • Στοιχεία ασφάλισης: δημόσια και ιδιωτική, αριθμός μητρώου, στοιχεία άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου, ημερομηνία έναρξης/λήξης ασφάλισης
 • Πλήρη λίστα των προγραμματισμένων, ακυρωμένων και ολοκληρωμένων επισκέψεων
 • Οικονομικά στοιχεία και παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ασθενούς
 • Λίστα με όλα τα αρχεία που περιέχονται στον φάκελο του ασθενούς
 • Ιστορικό όλων των επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος υγείας, καταχώρηση ιατρικών και διοικητικών δεδομένων

Δυνατότητες μητρώου ασθενών

 • Αναζήτηση ασθενούς με πολλαπλά κριτήρια (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο κ.ά.)
 • Χρήση του ΑΜΚΑ για την άντληση στοιχείων από τον διαδικτυακό τόπο e-prescription.gr. Με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δίνεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των δημογραφικών δεδομένων του ασθενούς που τηρούνται από την ΗΔΙΚΑ.
 • Έλεγχος διπλοεγγραφών. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος για τη χρήση ΑΜΚΑ που είναι ήδη αποθηκευμένος στο πρόγραμμα, ώστε να αποφεύγεται η καταχώρηση του ίδιου ασθενή περισσότερες από μία φορές.
 • Μαζική εισαγωγή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εκτελώντας έναν σύντομο οδηγό, μπορείτε να εισάγετε αυτόματα στο πρόγραμμα όλους τους ασθενείς για τους οποίους έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία επίσκεψη στο e-prescription.gr, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Επιστημονικός φάκελος υγείας ο οποίος ρυθμίζεται βάσει τη ειδικότητάς σας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση