Μητρώο ασθενών

Το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών του Γαληνός Office περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεσθε για κάθε ασθενή.

Περιέχει:

  • Δημογραφικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση διαμονής και εργασίας, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητας και διαβατηρίου, στοιχεία οικογένειας, φωτογραφία του ασθενούς, σχόλια.
  • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο οικίας και εργασίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Οικονομικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ
  • Στοιχεία ασφάλισης: δημόσια και ιδιωτική, αριθμός μητρώου, στοιχεία άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου, ημερομηνία έναρξης/λήξης ασφάλισης.
  • Πλήρη λίστα των προγραμματισμένων, ακυρωμένων και ολοκληρωμένων ιατρικών επισκέψεων του ιατρού με δυνατότητα εκτύπωσής της.

Screenshot

Δυνατότητες

  • Αναζήτηση ασθενούς με πολλαπλά κριτήρια (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης κ.ά.)
  • Χρήση του ΑΜΚΑ για την άντληση στοιχείων από τον διαδικτυακό τόπο e-syntagografisi.gr. Με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δίνεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των βασικών στοιχείων του ασθενούς όπως αυτά είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
  • Αυτόματος υπολογισμός της ηλικίας του ασθενούς.
  • Έλεγχος διπλοεγγραφών. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος για τη χρήση ΑΜΚΑ που είναι ήδη αποθηκευμένος στο πρόγραμμα, ώστε να αποφεύγεται η καταχώρηση του ίδιου ασθενή περισσότερες από μία φορές.
English