Διαχείριση ιατρείου


Κύριο άξονα του Γαληνός Office αποτελούν οι λειτουργίες για τη διαχείριση ιατρείου, και συγκεκριμένα το μητρώο των ασθενών, ο προγραμματισμός επισκέψεων, η προσωπική άτζέντα, οι επαφές, τα αρχεία και οι αναφορές.

Μητρώο ασθενών

Ο ασθενής, ως δέκτης των υπηρεσιών ενός ιατρείου, είναι το κέντρο γύρω από το οποίο κινούνται όλα τα δεδομένα. Στο μητρώο ασθενών συγκεντρώνονται οι σχετικές διοικητικές πληροφορίες.

 • Δημογραφικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητας και διαβατηρίου, φωτογραφία του ασθενούς, σχόλια
 • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο οικίας και εργασίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Οικονομικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ
 • Στοιχεία ασφάλισης: δημόσια και ιδιωτική, αριθμός μητρώου, στοιχεία άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου, ημερομηνία έναρξης/λήξης ασφάλισης
 • Πλήρη λίστα των προγραμματισμένων, ακυρωμένων και ολοκληρωμένων επισκέψεων
 • Οικονομικά στοιχεία και παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ασθενούς
 • Λίστα με όλα τα αρχεία που περιέχονται στον φάκελο του ασθενούς
 • Ιστορικό όλων των επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Screenshot

Δυνατότητες μητρώου ασθενών

 • Αναζήτηση ασθενούς με πολλαπλά κριτήρια (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο κ.ά.)
 • Χρήση του ΑΜΚΑ για την άντληση στοιχείων από τον διαδικτυακό τόπο e-prescription.gr. Με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δίνεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των δημογραφικών δεδομένων του ασθενούς που τηρούνται από την ΗΔΙΚΑ.
 • Έλεγχος διπλοεγγραφών. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος για τη χρήση ΑΜΚΑ που είναι ήδη αποθηκευμένος στο πρόγραμμα, ώστε να αποφεύγεται η καταχώρηση του ίδιου ασθενή περισσότερες από μία φορές.
 • Μαζική εισαγωγή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εκτελώντας έναν σύντομο οδηγό, μπορείτε να εισάγετε αυτόματα στο πρόγραμμα όλους τους ασθενείς για τους οποίους έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία επίσκεψη στο e-prescription.gr, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Επιστημονικός φάκελος υγείας ο οποίος ρυθμίζεται βάσει τη ειδικότητάς σας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ημερολόγιο

Calendar

Το ημερολόγιο του Γαληνός Office είναι το σημείο όπου συγκεντρώνονται όλα τα γεγονότα που έχετε αποθηκεύσει. Αναμεσά σε αυτά βρίσκονται: ιατρικές επισκέψεις, προσωπικά ραντεβού, χειρουργεία, συνέδρια, λοιπές υποχρεώσεις. Χάρη στο ημερολόγιο, σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα ραντεβού σας εντός και εκτός ιατρείου αλλά και να διατηρήσετε την προσωπική σας ατζέντα.

Με ένα κλικ μπορείτε να προβάλετε το πρόγραμμα της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα. Μάλιστα, τα ραντεβού και οι υποχρεώσεις σας χρωματίζονται διαφορετικά ώστε να τα διακρίνετε πιο εύκολα.

Εύρεση ραντεβού βάσει διαθεσιμότητας

Το πρόγραμμα σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ιατρείου σας καθώς και τις ημέρες απουσίας σας ώστε να αποκλείονται κατά τον προγραμματισμό των ραντεβού. Κατά τη δημιουργία μιας επίσκεψης, το σύστημα λαμβάνει υπόψη τα κλεισμένα ραντεβού και το ωράριο λειτουργίας και προτείνει μόνο τις διαθέσιμες ώρες.

Υπηρεσίες ιατρείου

Με δεδομένο ότι κάθε ιατρείο λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και προσφέροντας συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορείτε να εισάγετε τη λίστα των υπηρεσιών του ιατρείου σας ώστε να καταχωρούνται αυτόματα κατά τον προγραμματισμό ραντεβού. Για παράδειγμα, επιλέγετε με ένα κλικ «Συνταγογράφηση» ή «Follow-up», χωρίς να χρειάζεται να αναζητάτε κωδικούς σε λίστες ή να πληκτρολογείτε την αιτιολογία. Με αυτόν τον τρόπο, ο προγραμματισμός ραντεβού επιταχύνεται σημαντικά.

Απλό περιβάλλον χρήσης

 • Εμφάνιση ημερολογίου σε προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα.
 • Χρήση της μεθόδου drag & drop για την μετακίνηση κάποιου γεγονότος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε το ραντεβού από το ημερολόγιο και να το "σύρετε" στην επιθυμητή ημερομηνία και ώρα.
 • Χρήση χρωμάτων για τον διαχωρισμό των συμβάντων της ατζέντας και των ιατρικών επισκέψεων. Δίνεται η δυνατότητα καθορισμού του χρώματος με το οποίο εμφανίζεται κάθε γεγονός.
 • Δημιουργία και αποθήκευση ιατρικών επισκέψεων και παρακολούθηση της πραγματοποίησής τους. Προβλέπονται 4 καταστάσεις επίσκεψης: προγραμματίσθηκε, σε εξέλιξη, ακυρώθηκε, ολοκληρώθηκε.
 • Σύνδεση με Ημερολόγιο Google. Το πρόγραμμα μπορεί να αποστέλλει επισκέψεις και συμβάντα σε επιλεγμένο ημερολόγιο της Google.
 • Αυτόματες υπενθυμίσεις για επερχόμενα ραντεβού και προσωπικά συμβάντα.

Ιατρικά δεδομένα επίσκεψης

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση των δεδομένων υγείας και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων από τον ιατρό, ο φάκελος υγείας της επίσκεψης χωρίζεται σε τέσσερις καρτέλες.

 • Συμπτώματα: Η αιτία προσέλευσης (π.χ. ενόχληση, σύμπτωμα), όπως περιγράφεται από τον ασθενή.
 • Εξέταση: Τα ιατρικά δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε σε μια διάγνωση και σε ένα πλάνο θεραπείας. Για παράδειγμα, παρατηρήσεις που προέκυψαν από την κλινική εξέταση, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, ζωτικά σημεία κ.λπ.
 • Διάγνωση: Τα συμπεράσματα στα οποία έχετα καταλήξει.
 • Αντιμετώπιση: Το θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της διάγνωσης, π.χ. φαρμακευτική αγωγή, παραπομπή για εξετάσεις, οδηγίες προς τον ασθενή (π.χ. ειδική διατροφή).

Η διαχείριση ιατρείου στο Γαληνός Office συμπληρώνεται με τις λειτουργίες τήρησης αρχείου επαφών και αποστολής SMS/e-mail, διαχείρισης αρχείων και εξαγωγής αναφορών.