Διαχείριση ραντεβού ιατρείου


Διαχείριση ραντεβού ιατρείου και προβολή προγράμματος και υποχρεώσεων

Το ημερολόγιο του Γαληνός Office είναι το σημείο όπου συγκεντρώνονται όλα τα γεγονότα που έχετε αποθηκεύσει. Αναμεσά σε αυτά βρίσκονται: ιατρικές επισκέψεις, προσωπικά ραντεβού, χειρουργεία, συνέδρια, λοιπές υποχρεώσεις. Χάρη στο ημερολόγιο, σας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα ραντεβού σας εντός και εκτός ιατρείου αλλά και να διατηρήσετε την προσωπική σας ατζέντα.

Με ένα κλικ μπορείτε να προβάλετε το πρόγραμμα της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα. Μάλιστα, τα ραντεβού και οι υποχρεώσεις σας χρωματίζονται διαφορετικά ώστε να τα διακρίνετε πιο εύκολα.

Εύρεση ραντεβού βάσει διαθεσιμότητας

Το πρόγραμμα σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ιατρείου σας καθώς και τις ημέρες απουσίας σας ώστε να αποκλείονται κατά τον προγραμματισμό των ραντεβού. Κατά τη δημιουργία μιας επίσκεψης, το σύστημα λαμβάνει υπόψη τα κλεισμένα ραντεβού και το ωράριο λειτουργίας και προτείνει μόνο τις διαθέσιμες ώρες.

Υπηρεσίες ιατρείου

Με δεδομένο ότι κάθε ιατρείο λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και προσφέροντας συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορείτε να εισάγετε τη λίστα των υπηρεσιών του ιατρείου σας ώστε να καταχωρούνται αυτόματα κατά τον προγραμματισμό ραντεβού. Για παράδειγμα, επιλέγετε με ένα κλικ «Συνταγογράφηση» ή «Follow-up», χωρίς να χρειάζεται να αναζητάτε κωδικούς σε λίστες ή να πληκτρολογείτε την αιτιολογία. Με αυτόν τον τρόπο, ο προγραμματισμός ραντεβού επιταχύνεται σημαντικά.

Απλό περιβάλλον χρήσης

  • Εμφάνιση ημερολογίου σε προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα.
  • Χρήση της μεθόδου drag & drop για την μετακίνηση κάποιου γεγονότος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε το ραντεβού από το ημερολόγιο και να το "σύρετε" στην επιθυμητή ημερομηνία και ώρα.
  • Χρήση χρωμάτων για τον διαχωρισμό των συμβάντων της ατζέντας και των ιατρικών επισκέψεων. Δίνεται η δυνατότητα καθορισμού του χρώματος με το οποίο εμφανίζεται κάθε γεγονός.
  • Δημιουργία και αποθήκευση ιατρικών επισκέψεων και παρακολούθηση της πραγματοποίησής τους. Προβλέπονται 4 καταστάσεις επίσκεψης: προγραμματίσθηκε, σε εξέλιξη, ακυρώθηκε, ολοκληρώθηκε.
  • Σύνδεση με Ημερολόγιο Google. Το πρόγραμμα μπορεί να αποστέλλει επισκέψεις και συμβάντα σε επιλεγμένο ημερολόγιο της Google.
  • Αυτόματες υπενθυμίσεις για επερχόμενα ραντεβού και προσωπικά συμβάντα.

Ιατρικά δεδομένα επίσκεψης

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση των δεδομένων υγείας και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων από τον ιατρό, ο φάκελος υγείας της επίσκεψης χωρίζεται σε τέσσερις καρτέλες.

  • Συμπτώματα: Η αιτία προσέλευσης (π.χ. ενόχληση, σύμπτωμα), όπως περιγράφεται από τον ασθενή.
  • Εξέταση: Τα ιατρικά δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε σε μια διάγνωση και σε ένα πλάνο θεραπείας. Για παράδειγμα, παρατηρήσεις που προέκυψαν από την κλινική εξέταση, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, ζωτικά σημεία κ.λπ.
  • Διάγνωση: Τα συμπεράσματα στα οποία έχετα καταλήξει.
  • Αντιμετώπιση: Το θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της διάγνωσης, π.χ. φαρμακευτική αγωγή, παραπομπή για εξετάσεις, οδηγίες προς τον ασθενή (π.χ. ειδική διατροφή).

Η διαχείριση ιατρείου στο Γαληνός Office συμπληρώνεται με τις λειτουργίες τήρησης αρχείου επαφών και αποστολής SMS/e-mail, διαχείρισης αρχείων και εξαγωγής αναφορών.


Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση