Διαχείριση αρχείων


Η διαχείριση αρχείων λειτουργεί σαν τον σκληρό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων και εικόνων. Η βασική του διαφορά από τις σταθερές συσκευές αποθήκευσης είναι ότι τα αρχεία μεταφορτώνονται στο Διαδίκτυο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή. Όσον αφορά τις επιμέρους δυνότητες της διαχείρισης αρχείων, μπορείτε να εισάγετε τον τίτλο, την ημερομηνία, τον ασθενή που αφορά καθώς και μια σύντομη περιγραφή.

Καταχώρηση και αποθήκευση ιατρικών εγγράφων, αρχείων και εικόνων

Δυνατότητες

Εικόνα ακτινογραφίας καταχωρημένη στο ιατρικό πρόγραμμα Γαληνός Office

 • Οργάνωση σε φακέλους και υποφακέλους οι οποίοι απεικονίζονται σε μορφή δέντρου
 • Μεγέθυνση εικόνων και εύκολη πλοήγηση
 • Άμεση αντικατάσταση αρχείου χωρίς να προηγηθεί η διαγραφή του
 • Δημιουργία συνδέσμου με καθορισμένη διάρκεια ισχύος για κοινή χρήση του αρχείου με τρίτους
 • Μεταφόρτωση εικόνων και εγγράφων μέσω scanner, διαδικτύου ή και του σκληρού δίσκου του υπολογιστή
 • Κρυπτογράφηση αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
 • Επισύναψη αρχείου στον φάκελο του ασθενούς
 • Τήρηση σημειώσεων σε αρχεία τύπου txt τα οποία επιδέχονται επεξεργασία απευθείας μέσα από το πρόγραμμα
 • Πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης αρχείων: τίτλος, ασθενής, ημερομηνία
 • Λήψη αρχείου και αποθήκευση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή
 • Άμεση εκτύπωση εγγράφων pdf, χωρίς να απαιτείται η λήψη τους

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του προγράμματος δωρεάν για τους πρώτους 150 ασθενείς.

Δωρεάν χρήση