Διαχείριση αρχείων

Πρόκειται για το εργαλείο με το οποίο γίνεται η εισαγωγή εικόνων και εγγράφων στο πρόγραμμα ώστε να μπορεί ο ιατρός να ανατρέξει άμεσα σε αυτά. Είναι δυνατή η σύνδεση ενός αρχείου με συγκεκριμένο ασθενή.

Screenshot

Δυνατότητες

  • Μεταφόρτωση εικόνων και εγγράφων είτε μέσω scanner, είτε μέσω διαδικτύου (αν έχουν ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε μέσω αρχείου του υπολογιστή.
  • Διασύνδεση ενός αρχείου με συγκεκριμένο ασθενή.
  • Λήψη αρχείου και αποθήκευση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
  • Γρήγορη και εύκολη προβολή ενός αποθηκευμένου αρχείου.
  • Πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης αρχείων: τίτλος αρχείου, ασθενής, ημερομηνία δημιουργίας.
  • Επιλογή κρυπτογράφησης αρχείου.
English