Ειδικότητες

Η Ergobyte επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες κάθε ειδικότητας προσφέροντας ένα μεγάλο πλήθος ιατρικών στοιχείων προς συμπλήρωση και καταχώρηση. Κάθε ιατρός μπορεί να καθορίσει τα είδη των επισκέψεών του και να τα παραμετροποιήσει κατάλληλα. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η πλήρης προσαρμογή του προγράμματος στις ιδιαιτερότητες κάθε ειδικότητας.

English