Πρόγραμμα εμβολιασμών


Η ενεργητική ανοσοποίηση του πληθυσμού πραγματοποιείται στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων. Νεογνά, βρέφη, νήπια, παιδιά και ενήλικες εμβολιάζονται τακτικά βάσει της ηλικίας τους, της κατάστασης της υγείας τους κ.ά.. Σε γενικότερα πλαίσια, η κατάσταση ανοσοποίησης κάθε ασθενούς απασχολεί ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με κύριους ενδιαφερόμενους τους παιδιάτρους, τους γενικούς ιατρούς, τους παθολόγους, τους πνευμονολόγους, κ.λπ.

Το Υπουργείο Υγείας εκδίδει κάθε χρόνο αναλυτικές οδηγίες για τον εμβολιασμό ενηλίκων, παιδιών, ομάδων υψηλού κινδύνου, ανεμβολίαστων και μερικώς εμβολιασμένων πληθυσμών. Η άγνωστη κατάσταση ανοσοποίησης ορισμένων ασθενών, οι ελλείψεις εμβολίων, οι συχνές αλλαγές στο εθνικό πρόγραμμα προσθέτουν πολυπλοκότητα στην παρακολούθηση της εμβολιαστικής κατάστασης.

Το Γαληνός Office προσφέρει αυτόματα εργαλεία για την αποτελεσματική καταγραφή, ενημέρωση και οργάνωση της εμβολιαστικής κατάστασης των ασθενών. Όλοι οι παράγοντες ανοσοποίησης και οι δόσεις παρουσιάζονται στον ενιαίο πίνακα εμβολιασμών, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Εμβολιαστική κατάσταση

Οι δόσεις χρωματίζονται βάσει της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι δόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, με μπλε χρώμα οι προγραμματισμένες και με κόκκινο όσες πρέπει να γίνουν άμεσα. Ο πίνακας ενημερώνεται με δύο τρόπους:

1. Αυτόματη ενημέρωση από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση: Είναι δυνατή η αυτόματη άντληση όλων των εμβολίων που έχουν συνταγογραφήσει ιατροί στον ασθενή και η εισαγωγή τους στον πίνακα. Έτσι χρειάζεται να εισάγετε μόνο όσα δεδομένα είναι παλαιότερα ή δεν έχουν καταγραφεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

2. Εφαρμογή κανόνων βάσει του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών: Το Γαληνός Office προγραμματίζει τις επόμενες δόσεις βάσει των στοιχείων που περιέχει ήδη ο πίνακας. Φυσικά, μπορείτε να επέμβετε εάν κρίνετε ότι μια δόση πρέπει να γίνει νωρίτερα ή αργότερα ή να χορηγηθεί μια επιπλέον δόση.

Σε όλα τα παραπάνω, το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις ομάδες/καταστάσεις υψηλού κινδύνου όπως εγκυμοσύνη, πνευμονοπάθειες, επαγγέλματα υγείας κ.ά..

Το έξυπνο εργαλείο παρακολούθησης των εμβολιασμών, 1. διευκολύνει τη ροή εργασίας, 2. μειώνει τα λάθη, 3. υποστηρίζει τον καλύτερο προγραμματισμό του ιατρείου.