Διασύνδεση με ηλ. συνταγογράφηση


20/9/2016: Το Γαληνός Office αναπτύσσεται διαρκώς προσθέτοντας επιπλέον εργαλεία για κάθε ιατρό. Μετά το σύγχρονο dashboard οικονομικών συναλλαγών, παρουσιάζει τώρα νέες δυνατότητες διασύνδεσης με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Έως τώρα ήταν εφικτή η άντληση των δημογραφικών στοιχείων του ασθενή. Με τη νέα έκδοση, ο χρήστης μπορεί να:

  • εισάγει αυτόματα στο πρόγραμμα όλους τους ασθενείς που έχει καταχωρήσει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • αντλήσει πληροφορίες από προηγούμενες επισκέψεις
  • εμφανίσει και να εκτυπώσει προηγούμενες συνταγές
  • εμφανίσει και να εκτυπώσει προηγούμενα παραπεμπτικά.

Είναι γεγονός πως τα τεχνικά προβλήματα και οι συχνές αλλαγές στο σύστημα του e-prescription.gr προκαλούσαν σύγχυση στους επαγγελματίες υγείας και καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Χάρη στη δυνατότητα διασύνδεσης τρίτων προγραμμάτων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο φόρτος εργασίας μειώνεται και το σύστημα είναι σε θέση να ανταποκριθεί γρηγορότερα. Επιπλέον, το απλοποιημένο περιβάλλον εργασίας του Γαληνός Office υποστηρίζει την ομαλή ροή εργασίας των ιατρών και των συνεργατών τους.

Έχοντας ως άμεσο στόχο την πλήρη διασύνδεση με το e-prescription.gr, η ομάδα ανάπτυξης του Γαληνός Office εργάζεται ήδη για την υλοποίηση των δυνατοτήτων καταχώρησης επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών. Οι νέες αυτές λειτουργίες αναμένεται να είναι διαθέσιμες μέχρι το τέλος του έτους.