Πλήρης σύνδεση με την ηλ. συνταγογράφηση


6/3/2017: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πλήρης διασύνδεση με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έως τώρα ήταν δυνατή μόνο η άντληση δεδομένων και ο χρήστης μπορούσε να:

  • αντλήσει τις διοικητικές πληροφορίες και τα στοιχεία ασφάλισης του ασθενούς
  • εισάγει αυτόματα όλους τους ασθενείς από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • προβάλει προηγούμενες επισκέψεις
  • προβάλει και να εκτυπώσει προηγούμενες συνταγές και παραπεμπτικά
  • εμφανίσει το πλήρες ιστορικό του ασθενούς

Πλέον, ο ιατρός μπορεί να δημιουργεί επισκέψεις, να συντάσσει και να αποστέλλει συνταγές και παραπεμπτικά χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επιπλέον, μπορεί να εκτυπώνει όλα τα έγγραφα που αφορούν τη συνταγογράφηση. Χάρη στο εύχρηστο και απλοποιημένο περιβάλλον του Γαληνός Office, όλες οι ενέργειες γίνονται εύκολα και γρήγορα. Η αποστολή/ακύρωση μιας επίσκεψης, μιας συνταγής ή ενός παραπεμπτικού ολοκληρώνεται αυτόματα και ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει τη ροή εργασίας του.

Doctor Writing Medical Records

Εκτός από την πλήρη διασύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται επιπλέον λειτουργικές και τεχνικές βελτιώσεις. Για παράδειγμα έχει προστεθεί η δυνατότητα αναζήτησης ασθενούς χρησιμοποιώντας ως φίλτρο το τηλέφωνό του, έχει βελτιωθεί ο τρόπος καταχώρησης εισπράξεων και χρεώσεων στις συναλλαγές κ.ά.

Εργαζόμαστε ήδη για την επόμενη έκδοση του Γαληνός Office η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον εργαλεία. Στόχος μας είναι η αυτοματοποίηση της συνταγογράφησης ώστε να ολοκληρώνεται με ελάχιστα κλικ. Μερικές από τις δυνατότητες που θα περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση είναι: αντιγραφή συνταγής και παραπεμπτικού, αγαπημένες διαγνώσεις, φάρμακα και εξετάσεις και πολλές ακόμα βελτιώσεις, σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών.

Παράλληλα, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ και ενημερωνόμαστε για τυχόν αλλαγές στο σύστημα διασύνδεσης. Πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις άμεσα ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων που χρησιμοποιούν το Γαληνός Office.