Σύνδεση με myDATA ΑΑΔΕ


10/02/2021 : Το myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων φέρνει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των ιατρείων, σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Το Γαληνός Office είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ και έτοιμο να βοηθήσει τον ιατρό να ανταπεξέλθει με ασφάλεια στις υποχρεώσεις τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τι είναι το myDATA;

Το myDATA, αλλιώς και my Digital Accounting and Tax Application, εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Αφορά κάθε νομικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, ελεύθερο επαγγελματία, εταιρεία κ.λπ.) με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος του myDATA είναι η διασταύρωση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Πρακτικά, η διαδικασία που έχει σχεδιαστεί είναι η εξής: Ο εκδότης ενός παραστατικού υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ μια σύνοψη αυτού. Ο λήπτης, από την πλευρά του, αποδέχεται την ύπαρξη του παραστατικού και επιβεβαιώνει τα στοιχεία του. Η διαδικασία δεν προβλέπει διαβίβαση δεδομένων που αφορούν εισπράξεις ή πληρωμές.

Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει τη διαβίβαση δεδομένων με τέσσερις τρόπους: 1. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, 2. Διασύνδεση εμπορικών προγραμμάτων, 3. Φόρμα καταχώρησης στοιχείων στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, και 4. Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό. Τα σημεία 3 και 4 έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν λειτουργούν ακόμα παραγωγικά.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την εφαρμογή του myDATA μέχρι το τέλος του 2020, η υποχρεωτική αποστολή δεδομένων έχει μετατεθεί για την 1η Απριλίου 2021.

Τι σημαίνει πρακτικά το myDATA για το ιατρείο;

Η καθημερινότητα ενός ιατρείου, σε ό,τι αφορά την οικονομική-λογιστική παρακολούθηση, περιλαμβάνει:

  • Έσοδα: Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς τους ασθενείς και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΥΥ, κλειστές δομές, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.
  • Έξοδα: Τιμολόγια αγοράς αναλωσίμων, μισθοδοσία προσωπικού, υπηρεσίες από τρίτους, μετακινήσεις, κ.λπ.

Όσον αφορά τα έσοδά τους, οι ιατροί οφείλουν να διαβιβάζουν τα απαραίτητα στοιχεία στην ΑΑΔΕ κατά την έκδοση κάθε ηλεκτρονικού παραστατικού. Όσον αφορά τα έξοδα, οι εργασίες χαρακτηρισμού συναλλαγών και οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης αποτελούν ευθύνη του λογιστή.

myDATA στο Γαληνός Office

Το Γαληνός Office χρησιμοποιεί τη διασύνδεση εμπορικών προγραμμάτων ή αλλιώς το myDATA REST API. Το API είναι ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ ενός ιατρικού ή εμπορικού λογισμικού και της ΑΑΔΕ. Μέσω του API, το Γαληνός Office μπορεί να ενημερώνει τα ηλεκτρονικά βιβλία αυτόματα, είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε μαζικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η διασύνδεση με το myDATA ενσωματώνεται στην οικονομική διαχείριση του Γαληνός Office. Έτσι, κατά την έκδοση μιας απόδειξης ή ενός τιμολογίου, ο ιατρός ή το διοικητικό προσωπικό του ιατρείου έχει την επιλογή να υποβάλει το παραστατικό και στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά την οικονομική συναλλαγή. Καμία άλλη ευαίσθητη πληροφορία δεν αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ.

Οι συνδρομητές του Γαληνός Office λαμβάνουν τα update για το myDATA αυτόματα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Σε σύγκριση με τις ξεχωριστές εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα αμιγώς λογιστικά προγράμματα, το Γαληνός Office εξισορροπεί την ανάγκη για ιατρική παρακολούθηση με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κράτους.


Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος myDATA - Γενικές πληροφορίες
Σύνδεσμος myDATA για εμπορικά προγράμματα
Σύνδεσμος Οικονομική διαχείριση στο Γαληνός Office