Νέα έκδοση 1.6


7/6/2017: Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του Γαληνός Office με πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Με στόχο την εύκολη και γρήγορη συνταγογράφηση, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με εργαλεία αυτοματοποίησης. Επιπλέον, η προβολή και επεξεργασία αρχείων αναβαθμίστηκε.

Αντιγραφή συνταγής/παραπεμπτικού

Ο χρήστης του Γαληνός Office μπορεί πλέον να αντιγράψει προηγούμενες συνταγές και παραπεμπτικά του ασθενή. Αφού εντοπίσει τη συνταγή ή το παραπεμπτικό, με ένα κλικ δημιουργεί ένα ακριβές αντίγραφό του, πραγματοποιεί τυχόν αλλαγές και το υποβάλει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος συνταγογράφησης μειώνεται αισθητά, ενώ παράλληλα μειώνονται τα λάθη.

Καλύτερη προβολή εικόνων

Ακολουθώντας τις προτάσεις των χρηστών του προγράμματος, υλοποιήθηκαν τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις οι οποίες αφορούν τα αρχεία. Πιο συγκεκριμένα, είναι πλέον δυνατή η μεγέθυνση και σμίκρυνση εικόνων (zoom in/out) για καλύτερη προβολή. Χρησιμοποιώντας τον τροχό του ποντικιού (mouse wheel), ο χρήστης εστιάζει εύκολα στα σημεία που επιθυμεί.

Λοιπές βελτιώσεις

Παράλληλα με τις κύριες αναβαθμίσεις του προγράμματος που περιγράφονται πιο πάνω, υλοποιήθηκαν οι εξής βελτιώσεις:

  • Αγαπημένες διαγνώσεις
  • Συσχέτιση φαρμάκων με ICD-10 στις συνταγές Η/Σ
  • Ενεργοποίηση της δίμηνης συνταγής Η/Σ
  • Υποστήριξη ΕΚΑΑ
  • Ειδοποιήσεις για ονομαστικές εορτές

Prescribing pills

Οι χρήστες έχουν ήδη στη διάθεσή τους τη νέα έκδοση. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους τους.

Στην επόμενη έκδοση, η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη, θα περιλαμβάνονται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συνταγογράφηση ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων.