Νέα έκδοση 1.7


19/7/2017: Με στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων φαρμακοθεραπείας από τους ιατρούς, έχουν αναπτυχθεί τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης (ΘΠΣ). Πρόκειται για οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες αφορούν τα αρχικά και δευτερεύοντα φάρμακα, εναλλακτικές θεραπείες αλλά και σπάνιες περιπτώσεις ασθενών. Στα πλαίσια υλοποίησης των ΘΠΣ από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, έχουν εφαρμοσθεί και επιπλέον κανόνες οι οποίοι σχετίζονται με το κόστος της φαρμακοθεραπείας.

Καθώς ενσωματώνονται και νέα πρωτόκολλα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η χρήση τους γίνεται απαραίτητη από όλο και περισσότερες ιατρικές ειδικότητες. Μάλιστα, τα φάρμακα για ορισμένες ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, οι ρευματικές παθήσεις κ.ά., μπορούν να συνταγογραφηθούν μόνο μέσω ΘΠΣ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να γίνεται περίπλοκη η διαδικασία της συνταγογραφίας και να περιορίζεται ο χρόνος του ιατρού.

Με τη νέα έκδοση του Γαληνός Office, ο χρήστης μπορεί, με ελάχιστα κλικ, να εισάγει ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο, ώστε να προχωρήσει στη συνταγογράφηση φαρμάκων. Χάρη σε έναν εύχρηστο οδηγό, η διαδικασία εισαγωγής γίνεται με τα εξής απλά βήματα:

  1. Επιλογή πρωτοκόλλου ή εισαγωγή νέου
  2. Εισαγωγή ή επανάληψη βήματος
  3. Καταχώρηση παραμέτρων
  4. Επιλογή αγωγής και δραστικών ουσιών

Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε όλα τα βήματα προσφέρονται εύχρηστα πεδία αναζήτησης που ελαχιστοποιούν τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Στο Γαληνός Office η συνταγογράφηση με θεραπευτικά πρωτόκολλα απλοποιείται και ο ιατρός απεμπλέκεται πλήρως από το περιβάλλον του e-prescription. Χρησιμοποιήστε δωρεάν το Γαληνός Office και ολοκληρώστε την συνταγογράφηση σε ελάχιστα λεπτά.