Νέα έκδοση 1.8


20/11/2017: Καθημερινά συλλέγουμε σχόλια και προτάσεις από τους χρήστες και πελάτες του Γαληνός Office. Σε κάθε νέα έκδοση συμπεριλαμβάνουμε νέες λειτουργίες αλλά και αισθητικές και τεχνικές βελτιώσεις.

Η νέα έκδοση δόθηκε παραγωγικά τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει τα παρακάτω.

Έκδοση αποδείξεων

Με ελάχιστα κλικ, είναι δυνατή η έκδοση και εκτύπωση απόδειξης λιανικών συναλλαγών η οποία φέρει τα στοιχεία του ιατρού και το λογότυπο του ιατρείου. Μάθετε περισσότερα για τη νέα δυνατότητα στη σελίδα Οικονομικά.

Νέα ενότητα Φ/Υ: Πλάνο θεραπείας

Η νέα ενότητα Φακέλου Υγείας επιτρέπει την καταχώρηση πληροφοριών που αφορούν το θεραπευτικό πλάνο και τις οδηγίες που έχει δώσει ο ιατρός στον ασθενή.

Εμπλουτισμός της ενότητας Φ/Υ «Φυσική εξέταση»

Στη νέα της μορφή, η ενότητα Φακέλου Υγείας «Φυσική εξέταση» χωρίζεται σε υποκατηγορίες όπως δέρμα, κεφαλή, τράχηλος, κορμός, άκρα κ.λπ. και επιτρέπει την αναλυτικότερη καταχώρηση δεδομένων.

Δυνατότητα συνταγογράφησης σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Στη συνταγή Η/Σ είναι πλέον δυνατή η επιλογή «Ομάδας υψηλού κινδύνου», η οποία επιτρέπει τη συνταγογράφηση ειδικών σκευασμάτων όπως εμβόλια.

Υλοποίηση των υπερβάσεων επίσκεψης Η/Σ

Ορισμένες φορές, η χρέωση επίσκεψης στον ΕΟΠΥΥ απαιτεί την αποδοχή υπερβάσεων που αφορούν το πλήθος των επισκέψεων του ασθενούς την ίδια ημέρα ή τον τελευταίο μήνα. Πλέον, έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις οι οποίες επιτρέπουν την αιτιολόγηση των υπερβάσεων αυτών και τη χρέωση της επίσκεψης χωρίς σφάλματα.

Νέα εκτύπωση: Ημερολόγιο παραστατικών

Εξυπηρετεί την επικοινωνία με τον λογιστή, καθώς περιλαμβάνει τη λίστα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τέλος σημειώνεται ότι οι χρήστες έχουν ήδη στη διάθεσή τους τη νέα έκδοση και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους τους.