Η έκδοση 2.0 είναι γεγονός!


10/05/2018 : Η έκδοση 2.0 είναι γεγονός!

Καταγραφή αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων και δυναμικά γραφήματα

Οι εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε ιατρού. Η διενέργεια αυτών, σε συνδυασμό με την εξέταση από τον ειδικό ιατρό οδηγεί με αξιόπιστο τρόπο στην πρόληψη ή στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών. Οι εργαστηριακές εξετάσεις προτείνονται επίσης κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και ανταπόκρισης των ασθενών σε μια φαρμακευτική αγωγή, κατά την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης τους ασθενούς, αλλά και στα πλαίσια του ετήσιου προσυμπτωματικού ελέγχου (check-up).

Το πλήθος των εξετάσεων, των αναλύσεων και του εύρους τιμών αυτών είναι μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξετάσεις αίματος, οι βιοχημικές, οι μικροβιολογικές, οι ανοσοδιαγνωστικές, οι κυτταρολογικές, κ.ά. Όταν ο ιατρός παραλαμβάνει τα αποτελέσματα, καλείται να εντοπίσει δείκτες και μετρήσεις εκτός ορίων, να τα συγκρίνει με προηγούμενες αναλύσεις και, τελικά, να τα ερμηνεύσει.

Με τη νέα έκδοση, το Γαληνός Office δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό να καταχωρήσει τα αποτελέσματα που τον ενδιαφέρουν σε πίνακα, χωρισμένα ανά ημερομηνία. Επιπλέον, είναι δυνατή η αναπαράσταση των δεδομένων σε δυναμικά γραφήματα. Έτσι, μπορεί να κάνει γρήγορα συγκρίσεις με προηγούμενες μετρήσεις, να εντοπίσει τάσεις και, κατά συνέπεια, να εξάγει αξιόπιστα συμπεράσματα.

Vaccine

Κάθε ιατρός, ανάλογα με την ειδικότητά του, παρακολουθεί κατά κύριο λόγο συγκεκριμένες αναλύσεις και δείκτες. Για παράδειγμα, οι ογκολόγοι εστιάζουν στους καρκινικούς δείκτες, ενώ οι παθολόγοι στις αιματολογικές εξετάσεις. Στο Γαληνός Office, ο ιατρός μπορεί να ορίσει τα πακέτα εξετάσεων και αναλύσεων που αξιολογεί συχνότερα, ώστε να διευκολύνεται η καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Επιλέγοντας ένα πακέτο εξετάσεων, ο πίνακας γεμίζει αυτόματα με τις αναλύσεις (σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρικό οξύ κ.λπ.) και ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί εύκολα από το ένα πεδίο στο άλλο και να εισάγει τις μετρήσεις.

Η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό, ξεκινήστε τώρα εντελώς δωρεάν και λάβετε πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα του Γαληνός Office, χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς.

Δωρεάν χρήση