Έκδοση 2.1: Ψυχιατρικό ιστορικό και εξέταση


03/10/2018 : Νέες φόρμες ειδικά σχεδιασμένες για τον ψυχίατρο

Η ψυχιατρική ασχολείται με ασθένειες που συνδέονται με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, είτε είναι φυσικής (βιολογικής), είτε ψυχολογικής, είτε κοινωνικής προέλευσης. Η ιατρική πράξη βασίζεται στην παρατήρηση και την κατανόηση των εκφράσεων, της ομιλίας και της γενικότερης συμπεριφοράς του ασθενούς. Ο ψυχίατρος σημειώνει διαρκώς τις παρατηρήσεις, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ώστε να έχει την πλήρη εικόνα της κατάστασης της υγείας του θεραπευόμενου. Οι διαφορές της ψυχιατρικής σε σχέση με παθολογικές ειδικότητες, όπως του παθολόγου ή του παιδίατρου, δημιουργούν και ιδιαίτερες ανάγκες στη δόμηση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.

Σε στενή συνεργασία με ψυχιάτρους και εφαρμόζοντας διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τη δόμηση του ψυχιατρικού φακέλου υγείας, υλοποιήσαμε νέες λειτουργίες με στόχο την κάλυψη των αναγκών της ψυχιατρικής ειδικότητας. Στη συνέχεια γίνεται παράθεση των νέων δυνατοτήτων:

  • Ψυχιατρικό ιστορικό: Αποτελείται από τις ενότητες: κύηση και τοκετός, σωματοψυχική ανάπτυξη, οικογενειακές σχέσεις, παιδική/εφηβική ηλικία, γυναικολογικό ιστορικό, σεξουαλική ζωή, στρατιωτική θητεία, προνοσηρή προσωπικότητα, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνικό ιστορικό.
  • Ψυχιατρική εξέταση: Αποτελείται από τις ενότητες: εμφάνιση, στάση, συμπεριφορά, διάθεση, συναίσθημα, ομιλία, δομή σκέψης, περιεχόμενο σκέψης, αντίληψη, συγκέντρωση, προσανατολισμός, μνήμη, εναισθησία, κρίση και ψυχομετρικές κλίμακες.
  • Μορφοποίηση κειμένου: Πρόκειται για έναν εύχρηστο επεξεργαστή κειμένου ο οποίος προσφέρει δυνατότητες μορφοποίησης, όπως προσθήκη λίστας, έντονα, πλάγια ή υπογραμμισμένα γράμματα, χρωματισμός κειμένου, στοίχιση κ.ά.
  • Παρούσα νόσος: Εμφανίζεται και ως παρούσα νόσος ή εξέλιξη νόσου. Πρόκειται για έναν πίνακα όπου εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά όλες οι σημειώσεις του ιατρού σχετικά με την πρόοδο του θεραπευόμενου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον ψυχίατρο. Τέλος, η νέα έκδοση ενσωματώνει επιπλέον βελτιώσεις, όπως η αποθήκευση του λόγου επίσκεψης για την πιο γρήγορη δημιουργία νέας επίσκεψης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η ομαδοποίηση ζωτικών σημείων σε μία ενότητα, οι βελτιώσεις στις καμπύλες ανάπτυξης, οι αισθητικές βελτιώσεις στις ειδοποιήσεις κ.ά.

Η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό, ξεκινήστε τώρα εντελώς δωρεάν και λάβετε πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα του Γαληνός Office, χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς.

Δωρεάν χρήση