Έκδοση 2.2: Πακέτα εξετάσεων και νέα φαρμακευτική αγωγή


20/02/2019 : Νέα έκδοση

Η νέα έκδοση 2.2 του Γαληνός Office εστιάζει αφενός στη γρηγορότερη εισαγωγή δεδομένων, αφετέρου δε στον ανασχεδιασμό παλαιότερων λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν τα πακέτα εξετάσεων με τα οποία ο χρήστης δημιουργεί πολύ πιο γρήγορα ένα παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επιπλέον, η ενότητα φακέλου υγείας φαρμακευτική αγωγή σχεδιάστηκε από την αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των χρηστών.

Φαρμακευτική αγωγή

Στη νέα φαρμακευτική αγωγή, όλα τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής παρουσιάζονται σε ενιαίο πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε μια συνολική εικόνα της τρέχουσας και προηγούμενης αγωγής. Επιπλέον, με το νέο περιβάλλον χρήσης, το δοσολογικό σχήμα παρουσιάζεται πιο αναλυτικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Βάσει των παραπάνω αλλαγών, έχει τροποποιηθεί και η εκτύπωση της φαρμακευτικής αγωγής η οποία είναι πιο κατανοητή από τον ασθενή.

Φαρμακευτική αγωγή

Πακέτα εξετάσεων

Πολλοί χρήστες ζήτησαν να μπορούν να δημιουργήσουν πακέτα εξετάσεων, χάρη στα οποία η σύνταξη παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα είναι ευκολότερη. Μετά από ανάλυση των σχολίων και των απαιτήσεών σας, προχωρήσαμε στην υλοποίηση αυτής της δυνατότητας. Πλέον μπορείτε να δημιουργήσετε και να ενημερώσετε τα πακέτα εξετάσεων απευθείας κατά τη σύνταξη του παραπεμπτικού, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος.

Η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας.


Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα λογαριασμό στο Γαληνός Office, ξεκινήστε τώρα εντελώς δωρεάν και αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα του προγράμματος, χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς.

Δωρεάν χρήση