Νέα έκδοση 1.9: Παρακολούθηση εμβολιαστικής κατάστασης


15/02/2018 : Έκδοση 1.9

Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση εμβολιαστικής κατάστασης

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής φροντίδας, γενικοί ιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι ελέγχουν την εμβολιαστική κάλυψη των ασθενών τους. Λόγω της πολυπλοκότητας του προτεινόμενου εμβολιαστικού προγράμματος, της διαθεσιμότητας των εμβολίων και των αλλαγών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παρακολούθηση της εμβολιαστικής κατάστασης απαιτεί χρόνο και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Ο ρόλος ενός προγράμματος ιατρείου στην υποστήριξη των παραπάνω είναι καθοριστικός. Η νέα έκδοση 1.9 του Γαληνός Office λειτουργεί παραγωγικά από την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και αυτοματοποιήσεις που διευκολύνουν τη σωστή παρακολούθηση της εμβολιαστικής κατάστασης ενηλίκων και παιδιών.

Vaccine

Πίνακας εμβολιασμών

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα πραγματοποιηθέντα και προγραμματισμένα εμβόλια του ασθενή αποτυπώνονται στον ενιαίο πίνακα εμβολιασμών. Κάθε χορήγηση χρωματίζεται διαφορετικά ώστε ο χρήστης να γνωρίζει αν πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα ένας εμβολιασμός και να συμβουλέψει αναλόγως τον ασθενή. Μάλιστα, είναι δυνατή η εκτύπωση αυτής της αναλυτικής καταγραφής ως βιβλιάριο εμβολιασμών.

Αυτόματη ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Το πρόγραμμα είναι σε θέση να αντλήσει όλα τα εμβόλια που έχουν συνταγογραφηθεί στον ασθενή και να συμπληρώσει τον πίνακα εμβολιασμών. Έτσι, δεν χάνεται καμία πληροφορία και ο ιατρός δεν χρειάζεται να εισάγει χειροκίνητα κάθε χορήγηση.

Εφαρμογή κανόνων σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Το Γαληνός Office συμπληρώνει αυτόματα τις επόμενες δόσεις σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων και παιδιών, λαμβάνοντας υπόψιν τις καταστάσεις ή ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως κύηση, άτομα που πάσχουν από διαβήτη, πνευμονοπάθειες κ.λπ. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει όσες αλλαγές θεωρεί απαραίτητες.

Χάρη στον έξυπνο τρόπο παρακολούθησης των εμβολιασμών, 1. ο χρόνος που απαιτείται για την εισαγωγή και παρακολούθηση των εμβολιασμών μειώνεται αισθητά και 2. ο προγραμματισμός του ιατρείου βελτιώνεται. Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της αναλυτικής καταγραφής και αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της εμβολιαστικής κατάστασης ή κατάστασης ανοσοποίησης κάθε ασθενή στους σχετικούς συνδέσμους.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Παρακολούθηση εμβολιασμών παιδιών και ενηλίκων